Tuesday, October 23, 2012

Beranakcuculah dan Bertambah Banyak; Penuhilah Bumi
Pdt Paulus Sung

Kej 1: 28, Yes 54:1, Gal 4:27, Mat 25:14-30
Kejadian 1:28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi."
Yesaya 54:1 Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan! Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin! Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak dari pada yang bersuami, firman TUHAN.
Galatia 4:27 Karena ada tertulis: "Bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan! Bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin! Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak dari pada yang bersuami."
Matius 25:14 "Sebab hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka.  Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua dan yang seorang lain lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. 16 Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta. 17 Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta. 18 Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lobang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. 19 Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. 20 Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta, katanya: Tuan, lima talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. 21 Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. 22 Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu, katanya: Tuan, dua talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba dua talenta. 23 Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. 24 Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata: Tuan, aku tahu bahwa tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana tuan tidak menanam. 25 Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah: Ini, terimalah kepunyaan tuan! 26 Maka jawab tuannya itu: Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu, bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? 27 Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kauberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. 28 Sebab itu ambillah talenta itu dari padanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu. 29 Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apa pun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. 30 Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi."

Komsel adalah komunitas koinonia Komsel adalah cara Allah mempertumbuhan iman.Tuhan Yesus mempunyai komsel yaitu 12 murid.Tuhan Yesus juga mempunai komsel kecil – ‘inner circle’ (Petrus, Yakobus, Yohanes). Open sel adalah sasaran me njangkau orang di luar dengan melalui pertemanan. Pertumbuhan gereja di gereja yang ribuan orang adalah penginjilan melalui pertemanan. Di antara kita membawa 1 teman ke komsel. Kita berteman dan akrab. Sehingga gereja akan bertumbuh. Opencell adalah friendship evangelism.
1 Kor 4:14 Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegor kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi.4:15 Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu.4:16 Sebab itu aku menasihatkan kamu: turutilah teladanku!4:17 Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat.

Kej 1:28 Tema firman yang akan direnungkan didasarkan atas Kej 1:28. Tuhan memberkati Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambahbanyak, penuhilah bumi. Baik tidak beranak cucu dan bertambah banyak ? Jawabannya ada 2: baik dan tidak baik. Tidak baik sebab tanah sudah terkutuk oleh Tuhan. Di dalam Kej 3:17
3:17 Lalu firman-Nya kepada manusia itu: "Karena engkau mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah pohon, yang telah Kuperintahkan kepadamu: Jangan makan dari padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau; dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu:
Sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa tinggal di taman Eden. Buah di taman boleh dimakan, hanya satu pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat yang tidak boleh dimakan. Tetapi mereka makan, jatuh dalam dosa dan diusir dari taman Eden. Sehingga beranak cucu tidak baik karena terkutuk. Kelaparan muncul dimana-mana. Kalau lihat di surat kabar, banyak orang di Afrika yang kelaparan. Begitu banyak orang , tetapi mereka tidak punya makanan untuk dimakan. Sehingga melahirkan banyak anak tidak baik. Karena banyak orang dan makan tidak cukup sehingga mereka akhirnya saling menelan dan menggigit. Orang-orang menjadi sangat egois. Karena kekurangan makanana, di dunia timbul peperangan. Kalau hari ini bukan TV kita melihat banyak terjadi peperangan. Di dalam Alkitab kita melihat suku melawan suku, bangsa melawan bangsa. Sekarang kita melihat banyak negara yang menyuruh rakyatnya untuk KB. Di RRT sangat berhasil yang membatasi 1 keluarga hanya punya 1 anak baik laki atau perempuan. Oleh sebab itu di negara Tiongkok kebanyakan punya anak tunggal baik laki maupun tunggal. Biasanya anak tunggal sangat manja sekali karena terlalu dimanjakan orang tuanya. Anak tunggal laki kalau ikut berperang, belum perang sudah merindukan keluarganya. Anak tunggal paling disayangi orang tuanya, tidak bisa mandiri. Sebab itu banyak melahirkan anak tidak baik. Membatasi untuk melahirkan lebih tidak baik lagi. Tetapi bersyukur kepada Tuhan ada 1 jawaban lain, Tuhan berbelas kasihan dan memberi 1` jalan keluar.
Tadi kita katakan beranak cucu dan bertambah tidak baik, tetapi ada jawaban lain karena Tuhan sudah sediakan jalan Keselamatan. Pasal 3 di Kejadian kita sudah mengetahui jawaban ini. Di dalam 3:7
Sebelum jatuh dalam dosa, mereka sangat mulia yang berasal dari Allah. Setelah jatuh mereka sembuni karena mereka sangat malu karena baju kemuliaan sudah tidak ada, kemuliaan Allah sudah meinggalkan mereka. Mereka memikirkan cara mereka sendiri dan mengayam daun ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ayat 21 : Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binantang dan mengenakannya pada mereka. Oleh sebab itu, kita melihat Tuhan masih mengasihi manusia di dunia ini yaitu Adam dan Hawa. Engkau memakai pohon ara itu tidak baik. Lebih baik pakai kulit untuk pakaian. DI sini Tuhan menyatakan mau menyelamatkan manusia. Tuhan mau menebus dosa manusia. Walau Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, Allah mau menebus dosa mereka. Dengan menggunakan daun ara tidak bisa. Seperti Kain yang mempersembahkan hasil tanamannya tetapi tidak diterima. Tetapi Habel mempersembahkan domba dan diterima karena sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Kulit binatang untuk pakaian bagi Adam dan Hawa membuktikan bahwa ada seekor kambing domba yang akan dikorbankan. Daun pohon ara tidak ada nyawanya, tetapi kulit ada nyawanya. Yang bernyawa bisa tebus. Tuhan Yesus telah mati bagi kita di kayu salib, dan pada waktu Yohanes katakan Dialah Anak Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau mau menebus dosa harus persembahkan kambing. Saat berdosa harus persembahkan satu binatang dan seterusnya. Tibalah saatnya mengutus anakNya yang tunggal yaitu YK mati di kayu salib untuk menebus dosa kita , menantikan kita untuk menanggung hukuman dosa. Menyelesaikan dosa manusia. Manusia mempunyai dosa warisan. Pada waktu TY mati di kayu salib, ia telah selesaikan dosa manusia, menebus dosanya. Darah TY berguna untuk selama-lamanya menebus dosa perbuatan kita. Sehingga tiap kali mengaakan perjamuan kudus, kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kadang nabi bisa jatuh dalam dosa, karena dosa asal yaitu kita sendiri yang lakukan dosa. Di dalam Yesus, kita dapat ditebus dosa kita. Dalam perjamuan kudus,kita harus sungguh2 minta pengampunan dosa. Tuhan sudah membuka jalan yang baru dan sungguh. Sehingga ada satu kali ada seorang guru Yahudi, Nikodemus, dan Nikodemus seorang rabi Yahudi dan dalam kehidupan orang Tionghoa seperti KongFuCu atau Mencius, orang yang sangat bermoral. Saat ini, banyak yang mengikuti ajaran Kong Fu Cu dan moral mereka sangat tinggi. Tetapi kita mengikti Yesus. Karena Nikodemus datang di hadapan TY, TY Engkau datang dari atas. Bagaimana supaya saya mempunyai hidup yang kekal? Bagaimana dosa saya bisa ditebus? TY menjawabn. Aku berkata kepadamu bisa seorang tidak dilahirkan kembali sesungguhnya tidak bisa kerajaan Allah. Harus lahir baru. Nikodemus bingung, ia sangat bermoral. Apakah saya yang begitu tua, saya harus masuk kembali ke kandungan ibu dan dilahirkan kembali. Bukan. TY dengan sederahana mengatakan harus lahir dari TY. Tuhan sudah memberi satu jalan keluar. Sehingga kita dalam Yesus memperoleh lahir baru.
2 Kor 5:17 , siapa yang did alam Kristus sesungguhnya ia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dalam Kristus kita berkualitas. Sehingga bila tambah anak, tambah baik. Dalam pepatah Tionghoa mengatakan demikian, kalau satu orang percaya pada Tuhan berarti bertambah satu orang. Sehingga boleh tambah anak lagi. Saat banyak harus beritakanInjil seperti Ai Willy dan Sui Cen. Ada yang punya 8 / 12 , tidak apa. Mereka jadi kristen dan lair baru. Mereka sudah diselamatkan dan lahir baru. Yang lahir baru punya iman Kesulitan palng besar dalam dunia ini adalah tidak percaya dan tidak beriman. Punya uang tapi tidak punya kepercayaan. Berapa waktu lalu, saya sudah bicarakan orang yang sangat kaya dan terkenal ditemukan bunuh diri karena dalam hatinya tidak memiliki kepercayaan. Orang percaya tidak usaha takut, kemamanapun pergi mereka ada dipelihara Allah. Keturunan dari orang-orang saleh. Orang Kristen yang dilahirkan, keturunan orang saleh karena takut akan Tuhan. Mereka punya Tuhan. Ada yang lebih berharga lagi. Tuhan akan memberikan hadiah terbaik bagi orang yang percaya kepadaNya yaitu roh Kudus. Saat percaya, dibaptis dan dosa diampuni. Kita mengejar akan buah roh Kudus.  Buah-buah RK : kasih, sukacita, damai sukacita…. Penguasaan diri.
Waktu anak kita dipenuhi RK mereka akan menghasilkan buah-buah roh.  
Kej 1:28 Allah memberkati mereka. Sebab itu orang kristen harus mendengar dengan jelas, kita boleh melahirkan anak lagi. Kalau melahirkan banyak anak, dan anak yang dilahirkan sangat baik walau tidak menucir, miskin, messkipun punya banyak uang, ia pn … se bab sekalipun punya banyak pendidikan, tetapi … Yak 1:18 atas kehendakNya sendiri…. Spy kita menjadi anak sulung… Di dalam bahasa Inggris, birth, begotten artinya melharikan. Di dalam Yesaya 54:1 tidak jelas apa yang dikatakan (disesuaikan). Yang belum bersuami akan punya anak lebih banyak dari yang bersuami. Apakah jadiibu yang tidak punya suami. Ibu singel. Paulus menjelaskan dalam Galatia 4:27.  Kalau ada istri yang tidak punya suami yang melahirkan anakdi luar istri. Mereka bukan anak jasmani tetapi anak-anak rohani. Perempuan yang belum bersuami tetapi melharikan anak. Dalam 1 Kor 7:32 orang tidak berisitri berfokus pada Tuhan.  Ayat 33 , orang beristri memusatkan diri untuk mencari anggal. Sehingga suami harus menjaga keliuarganya. Istri dijaga supaya senang.  Prempuan yang tidak bersuami dan anak gadis memusatkan perhatian pada perkara dunia bagaimana dapat menyenangkan suaminya. Tuhan melalui Paulus menuliskan firman ini dan pengajarannya begitu sungguh-sugguh. Mnengajarkan suami untuk menyenangkan hati sehingga merasa bahagia. Yang suda punya suami aar menjaga suami denan baik. Engkau harus menjadi dan menghormati dengan baik. Sehingga suami mereka bahagia. Supaya suami merasakan engkau summia ia. Engkau harus hidup dalamkeputusan. Tuhan akan siapan yang bagk bagimu. Kita harus pasangan hidup kita. Engkauu belum menikah masih bebas, dan engkau harus lahirkan anak-anak rohani. Tuhan katakan, mereka yang belum menikah anak rohani lebih banyak dari mereka. Paulus sungguh menghormati Tuhan. Banyak pemuda pemudi belum punya nakal. Harus berdosa untuk mereka. Setelah menikah dapat 1 beban lagi. Setelah menikah harus guanakn kesempatan yang baik. Harus berikan injil. Anak mudfa harus berikan Injil. Tuhan mengaswi anak mereka. Paulus dikaruniakan hidup yang lama. Baca kitab ini dapat penghiburan yang besar. Paulus mengatakan bahwa mereka tidak peluh. Sekarang engkau sendiri , engkau anugerah Tuhan Gunakan kesempatan dengan baik. Tuhan ingin kita beranak cucu dan memenuhi bumi. Boleh katakan baik atau tidak baik. Apakah kita dalam Yesus Kristus?

No comments:

Post a Comment